top of page
Plutos Hule 2023-24, Bomuldsfabriken kunsthall, Arendal

Plutos hule

av Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen

Bomuldsfabriken Kunsthall

Fra de tidligste sivilisasjonenes utvinning av gull, tinn og kobber og fram til dagens boring etter sjeldne jordmetaller og virtuell valuta utgjør gruvedriften en grunnleggende del av vår
økonomiske forestillingsverden. Da som nå preges rikdomsfantasiene av en uren blanding av friksjonsfri ønsketenkning og industriell ekspansjon.

Rikdommens underside og overjegets profittjag barker sammen i stadig nye bataljer, der verdien av krypterte mynter og edle metaller støter mot den høyst materielle produksjonen av overskuddsmateriale og avfall. I PLUTOS HULE utspiller disse rikdomsfantasiene seg som et kosmisk drama mellom den planetariske dødsdriften i gruvesjaktene og kapitalens spøkelsesaktige fremtoning på netthimmelen.

De sentrale skikkelsene i dramaet er underverdenens enehersker Pluton og rikdommens egen guddom Plutos, som godt hjulpet av sporhunden Pluto underlegger seg stadig nye områder for utvinning og ekstraksjon. Voff-voff!

(Foto: Tor Simen Ulstein)

Les publikasjonen her:
Plutonium [PU] – Kosmisk drama i tre akter

bottom of page